logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedszkole Perełka im. Jana Brzechwy
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 09-06-2022 07:42 przez Anna Birgiel
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE ,, PEREŁKA" IM. JANA BRZECHWY W EŁKU

Biuletyn Informacji Publicznej – Miejskie Przedszkole „PEREŁKA” im. Jana Brzechwy w Ełku

NIP: 8481825438
REGON: 280564636
Organ prowadzący: Gmina Miasto Ełk
Organ nadzoru pedagogicznego: Warmińsko -Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie
Forma prawna: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna
Własność: Własność Samorządowa
Rodzaj działalności: Przedszkole
Podstawa utworzenia i działania

 1948 rok - powołanie do życia Przedszkola nr 2 w Ełku Powstało z inicjatywy Związku Zawodowego Pracowników Handlu. Pierwotna lokalizacja - ul. Wojska Polskiego 56, drugie piętro, nad Jadłodajnią, w sąsiedztwie Warsztatów Spółdzielni Zgoda. Przedszkole działało w pomieszczeniach zaadaptowanego mieszkania, na drugim piętrze budynku, do którego prowadziły strome schody. Do dyspozycji 45 dzieci były trzy izby, łazienka oraz ogród przedszkolny, oddalony około 300 m od obiektu, do którego przechodziło się przez teren warsztatów. Występowały duże problemy z wodą, którą codziennie dostarczano wiadrami z parteru,

1956 rok – nowa lokalizacja Przedszkola nr 2 w Ełku Placówka otrzymuje nową lokalizację w centrum miasta, przy ulicy Armii Krajowej 4. Do budynku przedszkola przylega duży teren rekreacyjny. Wśród starych drzew wydzielone są sektory do zajęć i zabaw. Budynek placówki ma charakter zabytkowy, powstał w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Do chwili obecnej zachował swój unikalny charakter. Sprawia wrażenie małego dworku, przylegającego do szeregu wysokich zabudowań ulicy. Wnętrze jest imponujące - centralną częścią jest hol zwieńczony antresolą, z zabytkowymi schodami doświetlonymi kolorowym witrażem. Piękne wnętrze sprzyja tworzeniu niepowtarzalnej atmosfery. Do przedszkola, do trzech grup, przyjęto 112 dzieci,

1960 rok - nadzór nad przedszkolem obejmuje Inspektorat Oświaty w Ełku,

1974 rok - przy przedszkolu powstaje ognisko o wydłużonym czasie pracy,

1986-1988 – modernizacja obiektu, przedszkole zyskuje pomieszczenie szatni (były sklep PSS) i jedną salę do zabaw i zajęć. Powstaje piąty oddział,

1990 rok - przedszkole rozpoczęło działalność w nowych uwarunkowaniach prawnych, organem prowadzącym staje się samorząd lokalny,

1991 rok i dalsze lata - oferta programowa została rozszerzona o zajęcia rytmiki, języka angielskiego, logopedii, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, nauki kodowania i programowania. Nawiązano współpracę z instytucjami kreującymi życie kulturalne: centrum kultury, szkołą muzyczną, teatrami. Przedszkolaki w ramach wycieczek poznają uroki Mazur. Baza dydaktyczna sukcesywnie jest unowocześniana (stanowiska komputerowe, kserokopiarka, system nagłaśniający....), sale przedszkolne remontowane, przedszkole jest coraz bardziej kolorowe i przyjazne dziecku. W latach 90-tych kadra pedagogiczna zdobywa kwalifikacje na poziomie studiów wyższych, sukcesywnie bierze udział w szkoleniach i kursach metodycznych. Przedszkole jest organizatorem wielu imprez kulturalnych w mieście. Wychowankowie osiągają sukcesy w różnorodnych konkursach. Kuratorium Oświaty wysoko ocenia pracę placówki podczas kolejnych wizytacji. Nauczyciele i dyrektor są siedmiokrotnie wyróżniani nagrodami Prezydenta Miasta Ełk Wzrasta ranga placówki w mieście,

1992 rok - wydłużony zostaje czas pracy przedszkola. Zaczynamy żywienie dzieci na dietach,

1993 rok - zainicjowano działania zmierzające do nadania placówce imienia,

1997 rok – przedszkole inauguruje tradycję Festynów Rodzinnych,

28.04.1998 r. - uchwałą nr XLVI/344/98 Rady Miasta Ełk nadano przedszkolu imię Jana Brzechwy,

30.05.1998 r. - uroczyste obchody 50-lecia istnienia, wmurowanie pamiątkowej tablicy,

2011 rok - Rada Miasta Ełku Uchwałą Nr IX.84.2011 z dnia 28.06.2011 roku dokonała zmiany nazwy przedszkola na Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 4.


Baza lokalowa:

Miejskie Przedszkole „PEREŁKA” im. Jana Brzechwy w Ełku położone jest w samym centrum miasta. Otoczone pięknym, zadrzewionym i zagospodarowanym ogrodem przedszkolnym, stanowi oazę spokoju i rekreacji dla dzieci. W 2018 r. zostały uruchomione oddziały zamiejscowe przy Szkole Podstawowej Nr 2  na ulicy Małeckich 1.
 

Organizacja pracy

·   przedszkole liczy 9 oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat

·  przedszkole czynne w godzinach od 600 do 1700

  Kadra pedagogiczna - 20 osób:

·         18 nauczycieli pełnozatrudnionych,
·
         2 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin (nauczyciel języka angielskiegokatecheta).
Nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje do zajęć specjalistycznych.

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego:
- nauczyciel  mianowany – 4 osoby,
- nauczyciel dyplomowany – 7 osób

- nauczyciel kontraktowy - 8

Pracownicy niepedagogiczni - 19 osób:
·
         2 osoby – pracownik administracyjny na stanowisku urzędniczym
·
         17 osób z obsługi,
  Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

w ramach zajęć:

·         z logopedii
·
         z terapii pedagogicznej
·
         z integracji sensorycznej
·
         rozwijających zdolności (plastyczno-muzyczne)

-      nauki kodowania i programowania
Przedszkole zapewnia także pomoc psychologiczną i pedagogiczną ściśle współpracując z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną - „dyżur psychologa”.

Żywienie

Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie trzech posiłków dziennie, według norm
zdrowego żywienia, dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Odrębnie
prowadzona jest kuchnia dla dzieci ze skazą białkową, którym zapewnia się wyżywienie
zgodne z dietą zalecaną przez lekarzy prowadzących.
 

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie przedszkola jest  Statut Miejskiego Przedszkola „PEREŁKA” im. Jana Brzechwy w Ełku.


Dyrektor –
 Anna Birgiel

Główna księgowa – Edyta Oleksy Wołk

Miejskie Przedszkole ,, PEREŁKA" im. Jana Brzechwy w Ełku
ul. Armii Krajowej 4
19-300 Ełk
tel.: 877326484
email: przedszkole2@elk.edu.pl

 

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:

Anna Birgiel

Osoba, która odpowiada za treść:

Anna Birgiel

Wprowadzający informację:

Anna Birgiel

Załączniki

1. 1912772755_Rada Pedgaogiczna.pdf (61.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 09-06-2022 07:40 | Data wytworzenia informacji: 09-06-2022
2. 288342730_Struktura organizacyjna .pdf (54.8 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 09-06-2022 07:42 | Data wytworzenia informacji: 09-06-2022
3. 1418810084_Struktura własnościowa.pdf (72.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 09-06-2022 07:42 | Data wytworzenia informacji: 09-06-2022

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Anna Birgiel
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Birgiel
Czas publikacji informacji:
09-06-2022 07:42
Wprowadzający informację:
Anna Birgiel
Liczba wyświetleń informacji:
694
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji