logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedszkole Perełka im. Jana Brzechwy
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 09-06-2022 07:48 przez Anna Birgiel
Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Podmioty realizujące zadania publiczne dysponują elektroniczną skrzynką podawczą.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Miejskiego Przedszkole „PEREŁKA’ im. Jana Brzechwy w Ełku dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl .

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji przedszkola.

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów. W ramach usługi centralnej „Pismo ogólne” można dołączać pliki do 500 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do przedszkola.

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

 1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:
  http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
 2. Następnie klikamy: Załatw sprawę
 3. W polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy: Miejskie Przedszkole „PEREŁKA’ im. Jana Brzechwy w Ełku
 4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką)

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo.

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.

Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający.

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.

Godziny przyjęć Interesantów w sekretariacie :

Dyrektor lub Wicedyrektor przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków zgodnie z terminami zebrań z Rodzicami w danym roku szkolnym lub po wcześniejszym umówieniu się.

 • Poniedziałek – Piątek 9.00 - 15.00

Kontakt:

 • Tel.. 87 732 64 84
 • e-mail: przedszkole2@elk.edu.pl

Korespondencję proszę kierować na adres:

Miejskie Przedszkole „PEREŁKA’ im. Jana Brzechwy

19-300 Ełk

Ul. Armii Krajowej 4


Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku skierowania do szkoły korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku jest spełnienie wymogów wynikających z art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).


Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

 • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy oraz numeru domu i mieszkania),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Szkoła nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

 

Załączniki

1. 418826769_Informacje nieudostępnione.pdf (71.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 09-06-2022 07:48 | Data wytworzenia informacji: 09-06-2022

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Anna Birgiel
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Birgiel
Czas publikacji informacji:
09-06-2022 07:48
Wprowadzający informację:
Anna Birgiel
Liczba wyświetleń informacji:
354
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji